Proračuni

Popis objavljenih otvorenih proračuna i izvještaja lokalnih jedinica u Republici Hrvatskoj.

Omogućite otvoreni proračun i transparentnu potrošnju i u vašoj lokalnoj jedinici pomoću otvorenog koda. Čak i ako vaša lokalna jedinica nema vlastitu internetsku stranicu, za vas ćemo besplatno na proracun.org objaviti sve vaše proračune i izvještaje.


Otvoreni proračuni

Ovo su dosada otvoreni proračuni kroz otvoreni kod za transparentno prikazivanje proračuna. Želite li koristiti ovaj alat za vizualizaciju proračuna vašeg grada, općine ili županije? Kontaktirajte nas!

Naziv Kategorija Opis